Allez Eddy

ALLEZ EDDY

Waar wielersport en integratie  elkaar ontmoeten

Allez eddy

Wie zijn we?

Onze organisatie bijzondere jeugdzorg biedt (sinds  1973) ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare  gezinnen met kinderen en aan jongeren in een moeilijke leefsituatie. Onze uitvalsbasissen bevinden zich in  Sint-Denijs en Harelbeke.

Naast onze kernopdrachten willen we via een aantal projecten groeikansen creëren voor de kwetsbare kinderen, jongeren en ouders die we begeleiden, hen uit hun  sociaal isolement helpen halen, sociale uitsluiting helpen  voorkomen, de kloof tussen deze kwetsbare doelgroep  en de ‘gewone wereld’ helpen kleiner maken (verbinding  maken/bruggen bouwen) en dit samen met vrijwilligers.

De doelgroep bestaat uit kwetsbare gezinnen met kinderen (0 tot 18 jaar) in problematische leefsituaties in de regio Zuid-West-Vlaanderen(Kortrijk/Menen/ Harelbeke/Waregem) ons toegewezen door het Comité Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank.

De kinderen zijn meervoudig kwetsbaar

De gezinnen die wij begeleiden worden steeds geconfronteerd met armoede, beperkt opleidingsniveau, precaire tewerkstelling, ongezonde huisvesting, psychische problemen, … kortom een veelheid aan sociale achterstellingsmechanismen. Ook de kinderen zelf hebben vaak gepaste persoonlijke zorg nodig (op onderwijs vlak, op sociaal gebied, persoonlijke problemen, …) Deze meervoudige kwetsbaarheid hypothekeert vanzelf sprekend hun toekomst..

De wielersport als hefboom

“Allez Eddy” is een kleinschalig project waarbij de klemtoon ligt op sport, ontmoeting, training van vaardigheden en het vormen van identiteit bij kwetsbare kinderen en jongeren. De wielersport, in al zijn facetten, wordt een middel in de ontwikkeling en groei van onze jongeren. Een nieuwe wereld kan open gaan…

We willen verbindend werken tussen de kinderen die we be geleiden en de “gewone” mensen. Wij willen géén exclusief sportclubje oprichten met een aantal kwetsbare kinderen,  maar willen hen ondersteunen om te integreren in bestaande wielerclubs, waar ze onder begeleiding van een trainer, met andere kinderen dezelfde hindernissen dienen te nemen.  Waar ze succeservaringen kunnen opdoen en hun sterktes tonen, maar ook collectief omgaan met moeilijkheden. De “gewone” kinderen gaan vaak anders om met problemen dan onze kinderen. Hun voorbeeld kan inspirerend werken.

Make dreams come true!

We willen verbindend werken tussen de kinderen die we begeleiden en de “gewone” mensen. Wij willen géén exclusief sportclubje oprichten met een aantal kwetsbare kinderen, maar willen hen ondersteunen om te integreren in bestaande wielerclubs